METODOLOGIA

  1. Auzo Elkarteko ordezkariari eraikinaren datuen eskaera eta ordainsarien aurkezpena.
  2. Ordainsarien onarpena eta Auzo Elkartea eta ITE GIPUZKOAren arteko lan kontratuaren prestaketa eta sinadura.
  3. ITE GIPUZKOA eta Jabegoaren artean burututako lan egutegiaren prestakuntza eta koordinazioa.
  4. ITE GIPUZKOAk etxebizitza bakoitzeko jabeari inkesta horrialde bat emango dio eraikinaren eta etxebizitzaren egoera azaldu dezan.
  5. Inkestaren bilketa.
  6. Eraikinaren espazio orokorrak eta etxebizitza barruak (hauetatik gutxienez %50 eta bereziki, inkestaren arabera, lesio nabariak dituztenak) bisitatzeko egutegi eta ordutegiaren baieztapena.
  7. Ikuskapen bisitak.
  8. EITaren txostenaren eta irizpenaren idazketa.
  9. EITaren ematea eta ordainsariaren ordainketa.